Hoppa direkt till innehåll
Stadsnät i samverkan

Vi ansluter Norrbottens fastigheter till det digitala samhället

Det digitala samhället handlar inte bara om Internet, surfa och Facebook. Det handlar om samhällsnytta, smarta digitala tjänster som gör det enklare i vår vardag och effektivare för samhället.
Stadsnätet ansluter villaområden, hyresfastigheter, bostadsrätter, kommersiella byggnader, skolor, sjukvården, näringslivet, institutioner, anläggningar, byalag och myndigheter till ett gemensamt nät i respektive kommun. Det är grunden för det digitala samhället.
Även om Norrbotten har en mycket positiv utveckling och tillväxt så är det en glesbefolkad region där den digitala utvecklingen är extra viktig både ur arbets- och samhällsperspektiv. Det handlar om att förenkla och förbättra vardagen för människor och företag genom möjligheter till distansarbete, e-hälsotjänster, fjärrundervisning och kommunala digitala tjänster. Vårt mål är att stötta och påskynda denna utveckling.

Välj ditt Stadsnät

Mer om samarbetet i Stadsnät i Norr